Про кредитні спілки

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.


Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:
 • добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 • рівноправності членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласності.

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:
 • приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;
 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
 • виступає членом платіжних систем;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.


Про «Захід»

Основне
Повна назва Кредитна спілка «Захід»
Код за ЄДРПОУ 25910654
Місце знаходження за КОАТУУ 2625210100
Адреса 78300, Івано-Франківська область., Снятинський район, м.Снятин, вулиця Шевченка, будинок 260, корпус А
Телефон (факс) (03476) 2-24-71
Види діяльності за КВЕД
 • 64.19 Інші види грошового посередництва
 • 64.92 Інші види кредитування
Інформація про види фінансових послуг
 • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Дані про державну реєстрацію юридичної особи
Дата 18.08.2000
Номер запису в ЄДР 1 115 120 0000 000391
Орган Снятинська районна державна адміністрація Івано-Франківської області

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Дата рішення 30.03.2004
Номер рішення 232
Реєстраційний номер 14100101
Серія свідоцтва КС
номер свідоцтва 59
Код фінансової установи 14
Орган Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України